Elementær brandbekæmpelse – fra 2 til 4 timer

Timeantallet afhænger af antal personer, flere personer flere øvelser, flere spørgsmål. Ved 2- 6 personer ca. 2 timer, op til 27 personer 4 timer.

Kurset har til formål, at instruerer deltagerne om deres Brand og Evakueringsinstruks.

Vi gennemgår lovgivning om brand for virksomheder, samt lære om brandsen opståen/udbredelse.

Vi afholder en udendørsøvelse på 60 minutters, her øver vi brug af Jeres brandslukningsmateriel.

Vi gennemgår regler for flugtveje og branddøre og vigtigheden af, at lukke døren “i tilfælde af brand”.

Efterfølgende instrueres der om ordensreglement, særlige brandfare i hverdagen, samt brandforebyggende foranstaltninger.

Elementær brandbekæmpelse indeholder:

– Brandens udbredelse
– Forbrændingsteori – Brandtrekanten
– Slukningsmetode – køle og kvæle brandklasser ABCDEF

Udendørsøvelse (60 minutter) i brug af nedenstående Håndildslukkere: – med fokus på fordele og ulemper

– Kulsyre/Co2-slukker
– Trykvandslukker
– Spandesprøjte
– Brandtæppe
– Brandslange
– Skumslukker
– Pulverslukker

Mulighed for enkeltpersoner 

Der trænes på sikre Brandsimuleringsanlæg,
som brander med Gas i Vand – stor sikkerhed

– Demonstration af pulver og skum,samt slukning af ild i person
– Særlige fare – se en rigtig gaseksplosion
– Særlige fare – se en rigtig fritureeksplosion
– Gennemgang af brandinstruks
– Gennemgang af ordensreglement

Der udstedes kursusbevis, kursusbevis sendes på E-mail i PDF format

Bliv Kontaktet
    Copyright 2016 ABFU Brand og Førstehjælp ApS | Aspen 16, DK - 4000 Roskilde | CVR: 29218838