Elementær brandbekæmpelse – fra 2 til 4 timer

Timeantallet afhænger af antal personer, flere personer flere øvelser, flere spørgsmål. Ved 2 personer ca. 2 timer, op til 27 personer 4 timer.

Kurset har til formål at instruerer deltagerne om Brand og Evakueringsinstrukser.

Vi gennemgår lovgivning om brand, for virksomheder, samt lære om brandsen opståen/udbredelse.

Vi afholder en 60 minutters udendørsøvelse, i brug af Jeres brandslukningsmateriel.

Vi gennemgår regler for flugtveje og branddøre, og vigtigheden af, at lukke døren “i tilfælde af brand”.

Efterfølgende instrueres der om ordensreglement, særlige brandfare i hverdagen, samt forebyggende foranstaltninger.

Elementær brandbekæmpelse indeholder:

– Brandens udbredelse
– Forbrændingsteori – Brandtrekanten
– Slukningsmetode – køle og kvæle brandklasser ABCDEF

Udendørsøvelse (60 minutter) i brug af nedenstående Håndildslukkere: – med fokus på fordels og ulemper

– Kulsyre/Co2slukker
– Trykvandslukker
– Spandesprøjte
– Brandtæppe
– Brandslange
– Skumslukker
– Pulverslukker

Mulighed for enkeltpersoner 

Der trænes på sikre Brandsimuleringsanlæg,
som brander med Gas i Vand – stor sikkerhed

– Demonstration af pulver og skum,samt slukning af ild i person
– Særlige fare – se en gaseksplosion
– Særlige fare – se en fritureeksplosion
– Gennemgang af brandinstruks
– Gennemgang af ordensreglement

Der udstedes kursusbevis, som sendes på E-mail i PDF format

Bliv Kontaktet
Copyright 2016 ABFU Brand og Førstehjælp ApS | Aspen 16, DK - 4000 Roskilde | CVR: 29218838